Lista nauczycieli zatrudnionych w ILO dostępna również pod adresem: 

     https://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne 

 

1. mgr Anna Baranowska – język angielski

2. mgr Andrzej Błaszczuk - historia

3. mgr Katarzyna Budna – język polski

4. mgr Waldemar Bobkowski- matematyka

5. mgr Joanna Chwojnicka – język angielski

6. mgr Sławomir Czuryło – informatyka

7. mgr Jolanta Eggert- podstawy przedsiębiorczości

8. mgr inż. Bartłomiej Fojtuch- informatyka

9. mgr Aleksandra Gajewska - język angielski

10. mgr Mirosław Gajtka – fizyka

11. mgr Katarzyna Gębczyńska - pedagog

12. mgr Dorota Garbowska – matematyka

13. mgr Katarzyna Garbowska – język niemiecki

14. mgr Agata Głuszek- język angielski

15. mgr Joanna Grabińska – wychowanie fizyczne

16. mgr Elżbieta Grabowska – j. polski (dyrektor)

17. mgr Marcin Grabowski – język angielski

18. mgr Magdalena Idzikowska – język niemiecki

19. mgr Hanna Jarmuła - nauczyciel  bibliotekarz

20. mgr Alicja Jodko-Haupa-  język angielski

21. mgr Marta Kaczyńska – język angielski

22. mgr Urszula Kamińska - pedagog

23. mgr inż. Mariola Kapuścińska – chemia (wicedyrektor)

24. mgr  Jacek Kleina – wychowanie fizyczne

25. mgr Anna Kleinert – wychowanie fizyczne

26. mgr Mariusz Kliszewski - historia

27. mgr Bartosz Korinth - geografia

28. mgr Anna Kościowska – język polski, edukacja dla bezpieczeństwa

29. mgr Michał Kozański – język angielski, retoryka

30. dr Monika Kozłowska – biologia

31. mgr Katarzyna Kujawska – matematyka

32. mgr Ewa Kuliś – język polski, wiedza o kulturze

33. gr Hanna Lebiedź – matematyka

34. mgr Izabela Lekner – wychowanie fizyczne

35. mgr Bożena Lewandowicz – geografia, przedsiębiorczość

35. mgr Magdalena Litwinienko – historia, wiedza o społeczeństwie

37. mgr Małgorzata Michowska – biologia

38. dr Katarzyna Maj – Storoniak – chemia

39. mgr Jolana Manthey – język polski, wiedza o filmie

40. ks. Marcin Mianowski – katecheta

41. mgr Aleksandra Olczyk- matematyka

42. mgr Krzysztof Pękacik – nauczyciel bibliotekarz

43. mgr Jolanta Płukis- język niemiecki

44. mgr Irena Poździech – wiedza o społeczeństwie

45. ks. Jarosław Ropel – katecheta

46. mgr Hanna Schulte – Noelle – matematyka

47. mgr Julita Skotnicka – język niemiecki

48. mgr Artur Sprusiński – wychowanie fizyczne

49. mgr Sławomir Stąsiek - przedsiębiorczość

50. mgr Mariusz Stępień – język niemiecki

51. dr Robert Stopikowski - katecheta

52. mgr Sławomir Suchodolski - historia

53. mgr Alicja Szymków – język angielski

54. mgr Joanna Tkaczyk- matematyka

55. mgr Dorota Warcholak – język francuski

56. mgr Adrian Watkowski – historia

57. mgr Monika Zagierska - psycholog

58. mgr Jarosław Zaporowicz – język polski, filozofia

59. mgr  inż. Bożena Żywicka – fizyka