Statut ILO w Gdańsku dostępny również pod adresem: 

 https://ilo.gda.pl/uploads/media/Default/0001/03/fdcd81c4b3d99eb0ebcb8fee5a3a76bb769890d0.pdf

pliki do pobrania