Kalendarz roku szkolnego oraz informacja o dniach wolnych od  zajęć lekcyjnych

dostępne są pod adresem:  https://ilo.gda.pl/pl/kalendarz-roku